Vragen

Organisatie, inhoudelijk programma en exposanten/informatiemarkt: Angelique van Tongeren
E-mailadres: waterbouwdag@kivi.nl

PR & Communicatie en sprekers: Christel Kerklaan
E-mailadres: pr.waterbouwdag@kivi.nl

Koninklijk Instituut van Ingenieurs | KIVI
Prinsessegracht 23
2514 AP  DEN HAAG
Telefoon: 070 391 9900

Organiserende partijen

Met dank aan het klein comité

Prof. ir. Stefan Aarninkhof – TU Delft
Ir. Marinus Aalberts – Witteveen+Bos
Ir. Wilbert van den Bos – Vertegenwoordiger NL Ingenieurs
Ir. Manon Harmsen – Rijkswaterstaat GPO
Dr. ir. Anneke Hibma – Van Oord
Prof. dr. ir. Bas Jonkman – TU Delft
Drs. Edwin Lokkerbol – Vereniging van Waterbouwers
Ir. Robert de Roos – Rijkswaterstaat GPO
Drs. Martin Schepers – HWBP
Ir. Auke Terlouw – Tauw
Ir. Wiel Tilmans – Deltares
Ir. Michel Tonneijck – Royal HaskoningDHV
Angelique van Tongeren – KIVI